Els alumnes voluntaris maristes ja han completat la seua formació segons el pla de voluntariat del centre.
Nacho Casamayor de l’equip provincial de solidaritat i Alicia González de la Fundación Marcelino Champagnat han sigut els ponents.
Pròximament els alumnes podran realitzar el voluntariat en les diferents entitats col•laboradores.

#MaristasESCUCHA

#MaristasESCOLTA

#SomosFAMILIA

#SomosEDUCACIÓN

#SomosMEDITERRANEO

#SomosDESDEDENTRO