Aquesta vesprada ha tingut lloc un Claustre especial;
ens hem reunit professors dels diferents cicles i etapes, Scouts, entrenadors, personal del menjador, Ademar, Comunitat… per reflexionar en grups heterogenis sobre el model de col•legi que volem i que tenim: obert i inclusiu, #somDIVERSITAT

MaristasEscucha #MaristesEscolta

MaristsListen

somosDIVERSIDAD

somosFAMILIA

somosEDUCACION

somosRED