Estimades famílies,
La Conselleria d’Educació al Ple del Consell a dia d’avui, 1 de setembre de 2017, ha aprovat “un decret llei de mesures urgents per a l’aplicació al curs 2017-2018 dels projectes lingüistics de centre” on es dóna continuitat als programes lingüístics que s’aplicaven al curs 2016-2017.
 
Aquest decret afecta principalment als alumnes de:

  • Infantil 4 anys i 5 anys PPEV (Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià).
  • 1r, 2n i 3r de Primària PPEV (Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià).

 
A nivel organitzatiu i acadèmic es veurà afectat de la següent manera:

  • 4 anys: projecte Sirabun i Mola la letra nivel 2 (pauta).
  • 5 anys: projectes Sirabun i Letrilandia 2, 3, 4, 5 i llibre de lectura Letrilandia 1.
  • 1r, 2n i 3r de Primària: Matemáticas trimestres Superpixépolis.

 
Aquests materials canviaran amb el nou decret llei de Conselleria a l’idioma Valencià.
 
Per tant, els preguem no folren ni marquen cap d’aquests materials a l’espera de noves instruccions per part de la Conselleria d’Educació mijançant publicació oficial al DOGV.
 
http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=718833