Durant els dies 19 i 20 de febrer es realitzarà al nostre Col·legi la Prova homologada de nivell bàsic d'anglés A2. Els requisits per tal de poder presentar-se a l'esmentada prova són estar escolaritzats al nostre centre, i tindre complits 16 anys, o bé estar cursant 4t d'ESO o Batxiller. La prova consta dels següents apartats: 

Grammar (amb una durada d'hora i mitja).

Reading (amb una durada d'hora i mitja).

Writing (una hora).

Speaking (quinze minuts).

Aquesta és una immillorable oportunitat d'aconseguir el títol oficial de competència lingüística A2. Recomanem als nostres alumnes que s'hi presenten.

 

.