Durant la setmana que ve, es realitzaran diferents activitats per celebrar Pobresa Zero. Se vos anima a participar en alguna d'elles.

MOU-TE PER LA POBRESA!

.